Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 732

Номер на тръжна процедура: 732

Продавач: Национална електрическа компания ЕАД

Населено място: гр. Плевен

Област: Плевен

Описание: ЖИЛИЩЕН БЛОК 323 НА ПЕТ ЕТАЖА С ГАРАЖИ, С ПЛОЩАДКОВИ ВОДОПРОВОД И КАНАЛ, СЪС СГРАДНИ ВИК ОТКЛОНЕНИЯ И КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ НН ОТ ТП ДО КК 1 И КК 2 (60 БР. АПАРТАМЕНТИ, 18 БР. ГАРАЖИ, 60 БР. МАЗИ, 2 БР. ПОМЕЩЕНИЯ ЗА АБОНАТНО И 4 БР. ОБЩИ ПОМЕЩЕНИЯ), НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛЕВЕН, Ж.К. „КАЙЛЪКА“ (НАРИЧАН ОБЩО „ИМОТ“ ИЛИ „НЕДВИЖИМ ИМОТ“)

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 13.11.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 08.11.2023

Валидност на процедурата: 16.11.2023

Идентификатор на имота: 56722.666.244.1, 56722.666.244.2, 56722.666.244.3 и 56722.666.244.4

Индивидуализация на обекта:

Площ: 5863.54

Местонахождение на имота: гр. Плевен

Начална тръжна цена: 2478380.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 123919.00 лв. без ДДС

Депозит: 247838.00 лв. без ДДС