Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 659

Номер на тръжна процедура: 659

Продавач: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

Населено място: гр. Септември

Област: Пазарджик

Описание: Незастроен поземлен имот с площ 2503 кв.м. с идентификатор 66264.601.3, находящ се в гр. Септември, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.07.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 06.07.2023

Валидност на процедурата: 08.09.2023

Идентификатор на имота: 66264.601.3

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2503.00

Местонахождение на имота: гр. Септември

Начална тръжна цена: 25056.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2500.00 лв. без ДДС

Депозит: 12528.00 лв. без ДДС

Тръжна документация