Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 355

Номер на тръжна процедура: 355

Продавач: Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Александровска, гр. София

Населено място: гр. София

Област: София

Описание: Продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1935.237, адрес на поземления имот: гр. София, община Столична, район Витоша, ул. „Лунна папрат” № 22, с площ по скица 2010 кв. м. (две хиляди и десет квадратни метра), а по документ за собственост от 2039 кв.м. (две хиляди и тридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10м, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 68134.1935.237.7, със застроена площ по скица от 214 кв. м. (двеста и четиринадесет квадратни метра), а по документ за собственост от 231,40 кв.м. (двеста тридесет и едно цяло и четиридесет квадратни метра), състояща се от както следва: МАЗЕ – състоящо се от една стая, котелно помещение, два въглищни склада, пералня, три складови помещения и сервизно помещение; ПЪРВИ ЕТАЖ – дневна стая, трапезария, кухня, две спални помещения, входно антре, сервизно помещение и три тераси; ВТОРИ ЕТАЖ – четири стаи, баня, антре, сервизно помещение и два балкона; ТАВАН – две стаи, складово помещение и сервизно помещение.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 09.02.2022

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 04.02.2022

Валидност на процедурата: 18.02.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2039.00

Местонахождение на имота: гр. София, община Столична, район Витоша, ул. „Лунна папрат” № 22

Начална тръжна цена: 550760.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 5508.00 лв. без ДДС

Депозит: 275380.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг