Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 222

Номер на тръжна процедура: 222

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: Поземлен имот с идентификатор 68134.8678.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, намиращ се в землището на кв. „Малашевци”, район „Кремиковци”, ул. „Чепинско шосе“ № 22, гр. София, с площ 447 кв. м., заедно с построената в него едноетажна жилищна сграда с идентификатор 68134.8678.35.4 със застроена площ ог площ 52 кв. м.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 25.02.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.02.2021

Валидност на процедурата: 28.03.2021

Идентификатор на имота: 68134.8678.35

Индивидуализация на обекта:

Площ: 447.00

Местонахождение на имота: гр. София, ул. Чепинско шосе №22

Начална тръжна цена: 22000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1100.00 лв. без ДДС

Депозит: 6600.00 лв. без ДДС