Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 356

Номер на тръжна процедура: 356

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: СО Сливенски минерални бани

Област: Сливен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 30990.502.225 по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, СО „Сливенски минерални бани“, одобрени със Заповед № РД-18-55/28.12.2005 г. на ИД на АК, с площ 1738 кв. м. АДС № 5886/01.04.2019 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 10.03.2022

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.03.2022

Валидност на процедурата: 27.04.2022

Идентификатор на имота: 30990.502.225

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1738.00

Местонахождение на имота: Сливенски минерални бани

Начална тръжна цена: 42280.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 16912.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи