Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 116

Номер на тръжна процедура: 116

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: гр. София

Област: София

Описание: Поземлен имот, находящ се в гр. София, район "Овча купел", ул. "638" № 1, с идентификатор № 68134.4332.588, заедно с построените в него 4 сгради

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 23.09.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 17.09.2020

Валидност на процедурата: 23.09.2020

Идентификатор на имота: 68134.4332.588

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1816.00

Местонахождение на имота: гр. София

Начална тръжна цена: 205420.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2100.00 лв. без ДДС

Депозит: 41084.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи