Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 588

Номер на тръжна процедура: 588

Продавач: АППК

Населено място: с. Брестовица

Област: Пловдив

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Пловдив, представляващ: поземлен имот с идентификатор 06505.501.103 с площ 1 007 кв. м, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 33, с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, ведно с построените в него сграда с идентификатор 06505.501.103.1 със застроена площ 101 кв. м и сграда с идентификатор 06505.501.103.2 със застроена площ 118 кв. м

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 25.04.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 20.04.2023

Валидност на процедурата: 23.05.2023

Идентификатор на имота: 06505.501.103

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 06505.501.103 с площ 1 007 кв. м, , ведно с построените в него сграда с идентификатор 06505.501.103.1 със застроена площ 101 кв. м и сграда с идентификатор 06505.501.103.2 със застроена площ 118 кв. м

Площ: 1007.00

Местонахождение на имота: ул. „Васил Левски“ № 33, с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив

Начална тръжна цена: 102000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 6000.00 лв. без ДДС

Депозит: 19000.00 лв. без ДДС