Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 595

Номер на тръжна процедура: 595

Продавач: АППК

Населено място: гр. Севлиево

Област: Габрово

Описание: Поземлен имот с идентификатор 65927.501.5304 с площ от 18 551 кв. м, намиращ се в местността „Коджа кър“, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 10.05.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 04.05.2023

Валидност на процедурата: 31.05.2023

Идентификатор на имота: 65927.501.5304

Индивидуализация на обекта:

Площ: 18551.00

Местонахождение на имота: местността „Коджа кър“, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово

Начална тръжна цена: 440000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 20000.00 лв. без ДДС

Депозит: 75000.00 лв. без ДДС