Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 66

Номер на тръжна процедура: 66

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: с. Соколово, община Карнобат

Област: Бургас

Описание: УПИ ХІV-62 от кв.10 по ЗРП на с. Соколово, община Карнобат, одобрен със Заповед №1034/06.11.1975 г., с площ 850 кв.м., незастроен

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 03.06.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 29.05.2020

Валидност на процедурата: 05.07.2020

Идентификатор на имота: УПИ ХІV-62 от кв.10

Индивидуализация на обекта:

Площ: 850.00

Местонахождение на имота: с. Соколово, община Карнобат

Начална тръжна цена: 2945.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 50.00 лв. без ДДС

Депозит: 200.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи