Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 665

Номер на тръжна процедура: 665

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: гр.Шивачево

Област: Сливен

Описание: Сграда с идентификатор 15944.1.996.1 със застроена площ 125 кв. м., разположена в поземлен имот с идентификатор 15944.1.996 по КККР на землището на гр. Шивачево, одобрени със Заповед № РД-18-97/ 18.02.2020 г. на ИД на АГКК, брой етажи: 1, Предназначение-селскостопанска сграда

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 17.07.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.07.2023

Валидност на процедурата: 21.09.2023

Идентификатор на имота: 15944.1.996.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 125.00

Местонахождение на имота: гр.Шивачево община Твърдица област Сливен

Начална тръжна цена: 2985.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 1194.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация