Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 295

Номер на тръжна процедура: 295

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Лозно, м. Топилата, община Кюстендил, област Кюстендил

Област: Благоевград

Описание: Поземлен имот 44183.30.41, с адрес с. Лозно, м. Топилата, община Кюстендил, област Кюстендил, с площ 2627 кв., вид територия територия, заета от води и водни обекти, НТП водоем, м, стар номер 030041, заедно с находящото се в имота съоръжение изравнител и останалите подобрения на имота

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.06.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.06.2021

Валидност на процедурата: 07.07.2021

Идентификатор на имота: 44183.30.41

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2627.00

Местонахождение на имота: с. Лозно, м. Топилата, община Кюстендил, област Кюстендил

Начална тръжна цена: 10350.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1035.00 лв. без ДДС

Депозит: 3105.00 лв. без ДДС