Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 289

Номер на тръжна процедура: 289

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Снягово

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот 44 с площ от 546 кв.м. по неодобрения кадастрален план на село Снягово, община Руен, област Бургас, незастроен

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 22.06.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 17.06.2021

Валидност на процедурата: 20.07.2021

Идентификатор на имота: 44

Индивидуализация на обекта: Имотът, находящ се в село Снягово, за което село няма одобрен кадастрален план

Площ: 546.00

Местонахождение на имота: село Снягово

Начална тръжна цена: 2894.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 300.00 лв. без ДДС