Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 64

Номер на тръжна процедура: 64

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Казанлък

Област: Стара Загора

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.202.1.8 по КККР на гр. Казанлък, с адрес на имота: гр. Казанлък, ул. „Витоша” №1, вх. „А”, ет. 3, ап. №8, с площ 64,74 кв. м, заедно с прилежащо избено помещение №3 с площ 3,99 кв. м, намиращ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.501.202, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 22.05.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 19.05.2020

Валидност на процедурата: 28.07.2020

Идентификатор на имота: 35167.501.202.1.8

Индивидуализация на обекта: гр. Казанлък, ул. „Витоша“ №1, вх. А, ет. 1, ап. 8

Площ: 64.74

Местонахождение на имота: гр. Казанлък

Начална тръжна цена: 30360.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 600.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС