Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 766

Номер на тръжна процедура: 766

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: ГР. НОВИ ИСКЪР

Област: София

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00357.5345.61, СЪСТАВЛЯВАЩ УПИ IХ-1091 В КВ. 11, ЗАЕДНО С ПРИЛЕЖАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. НОВИ ИСКЪР, КВ. КУРИЛО, УЛ. „КЕСТЕН“ №16, СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 25.01.2024

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.01.2024

Валидност на процедурата: 03.02.2024

Идентификатор на имота: 00357.5345.61

Индивидуализация на обекта:

Площ: 3660.00

Местонахождение на имота: ГР. НОВИ ИСКЪР, КВ. КУРИЛО, УЛ. „КЕСТЕН“ №16, СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Начална тръжна цена: 124990.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2500.00 лв. без ДДС

Депозит: 12499.00 лв. без ДДС