Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 316

Номер на тръжна процедура: 316

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: с.Синеморец

Област: Бургас

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66528.1.239, , с административен адрес на поземления имот: с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, местност „Поляните”, с площ от 1221кв.м, номер по предходен план 207, квартал 49, парцел I, който съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 125, том II, дело № 1702, вх.рег.№ 2215/20.08.2007г. на Агенция по вписванията - Царево е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-1207, в квартал 49, с площ от 1221 кв.м., находящ се в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66528.1.240, с административен адрес на поземления имот: с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, местност „Поляните”, с площ от 1210 кв.м. номер по предходен план 207, квартал 49, парцел II, който съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 125, том II, дело № 1702, вх.рег.№ 2215/20.08.2007 г. на Агенция по вписванията - Царево е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-1207, в квартал 49, с площ от 1210 кв.м., находящ се в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66528.1.241, с административен адрес на поземления имот: с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, местност „Поляните”, с площ от 1220 кв.м. номер по предходен план 207, квартал 49, парцел III, който съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 125, том II, дело № 1702, вх.рег.№ 2215/20.08.2007 г. на Агенция по вписванията - Царево е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-1207, в квартал 49, с площ от 1220 кв.м, находящ се в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66528.1.242, находящ се в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, с административен адрес на поземления имот: с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, местност „Поляните”, с площ от 1209 кв.м., номер по предходен план 207, квартал 49, парцел IV, който съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 125, том II, дело № 1702, вх.рег.№ 2215/20.08.2007 г. на Агенция по вписванията - Царево е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-1207, в квартал 49, с площ от 1209 кв.м., находящ се в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.12.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 10.12.2021

Валидност на процедурата: 15.12.2021

Идентификатор на имота: 66528.1.239, 66528.1.240, 66528.1.241 и 66528.1.242

Индивидуализация на обекта:

Площ: 4860.00

Местонахождение на имота: с.Синеморец, местност „Поляните”, общ.Царево, обл.Бургас,

Начална тръжна цена: 597437.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 11949.00 лв. без ДДС

Депозит: 59744.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация