Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 329

Номер на тръжна процедура: 329

Продавач: Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД

Населено място: Варна

Област: Варна

Описание: Апартамент № 8, необзаведен, състоящ се от три стаи, трапезария, кухненска ниша и обслужващи помещения, адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, район Одесос, ул. „Хан Крум“ № 36, ет.4, с площ по документи 90,26 кв.м.(в посочената квадратура не е включена площта на идеалните части), при съседи: изток – ап.7, музеи, дворно място на жилищен блок, ул. „Хан Крум“, с прилежащи части: изба с площ 8,68 кв.м. при съседи на избеното помещение: изба № 7, дворно място на жилищен блок, заедно с 13,3427% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, с идентификатор 10135.1507.675.1.8, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.675, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседи: на същия етаж: 10135.1507.675.1.7, под обекта 10135.1507.675.1.6, над обекта: няма.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.11.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 08.11.2021

Валидност на процедурата: 20.12.2021

Идентификатор на имота: 10135.1507.675.1.8

Индивидуализация на обекта:

Площ: 90.26

Местонахождение на имота: Варна

Начална тръжна цена: 225000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2500.00 лв. без ДДС

Депозит: 50000.00 лв. без ДДС