Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 699

Номер на тръжна процедура: 699

Продавач: АППК

Населено място: гр. Бургас

Област: Бургас

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.840 с площ 1 020 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 26.09.2023

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 20.09.2023

Валидност на процедурата: 01.10.2023

Идентификатор на имота: 07079.602.840

Индивидуализация на обекта: Недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.840, с площ 1 020 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

Площ: 1020.00

Местонахождение на имота: ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

Начална тръжна цена: 220000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 10000.00 лв. без ДДС

Депозит: 40000.00 лв. без ДДС