Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 525

Номер на тръжна процедура: 525

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Софийска област

Населено място: вилна зона "Додовица", гр. Годеч

Област: Софийска област

Описание: Урегулиран поземлен имот III-8 с площ от 1050 кв. м в квартал 6 по действащия регулационен план на вилна зона „Додовица“, град Годеч, община Годеч, Софийска област, одобрен със Заповед №0-1453/19.12.1973 г., съгласно скица №581/28.09.2022 год., издадена от община Годеч

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 13.01.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 10.01.2023

Валидност на процедурата: 05.01.2023

Идентификатор на имота: няма

Индивидуализация на обекта: УПИ III-8, кв.6 с площ от 1050 кв.м. - в.з. "Додовица", гр. Годеч

Площ: 1050.00

Местонахождение на имота: в.з. "Додовица", гр. Годеч

Начална тръжна цена: 18907.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1890.00 лв. без ДДС

Депозит: 1890.00 лв. без ДДС