Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 423

Номер на тръжна процедура: 423

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Плевен

Населено място: с. Любеново, общ. Никопол

Област: Плевен

Описание: УПИ XI, кв. 3 по действащия регулационен план на с. Любеново, с площ 4 000 кв.м., актуван с АДС№6759/17.04.2013 г актуван с АДС№6759/17.04.2013 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 25.07.2022

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 20.07.2022

Валидност на процедурата: 29.08.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 4000.00

Местонахождение на имота: с. Любеново, общ. Никопол, област Плевен

Начална тръжна цена: 9820.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 900.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС