Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 267

Номер на тръжна процедура: 267

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.73, вх.Д, ет.4, ап.73

Област: Бургас

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.656.110.2.10 с площ 69,74 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.73, вх.Д, ет.4, ап.73, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня с WC и антре, с прилежащи части: изба № 75 с площ 5,98 кв.м., ведно с 2,246% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, актуван с АЧДС № 6206/20.08.2012г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.06.2021

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи: 10.06.2021

Валидност на процедурата: 16.06.2021

Идентификатор на имота: 07079.656.110.2.10

Индивидуализация на обекта:

Площ: 69.74

Местонахождение на имота: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.73

Начална тръжна цена: 47220.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 1500.00 лв. без ДДС