Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 338

Номер на тръжна процедура: 338

Продавач: Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД

Населено място: софия

Област: София

Описание: Апартамент № 42, необзаведен, находящ се в гр. София, Столична община, район „Красно село“, ж.к. „Лагера“, бл. 80Б, ет. 11, състоящ се от входно антре, дневна, трапезария с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, мокро помещение, два балкона, със застроена площ от 114,84 кв.м. (в посочената квадратура не е включена площта на идеалните части), при съседи: коридор, апартамент № 41, двор, двор, апартамент № 43, заедно с мазе № 38 с площ от 2,09 кв.м., при съседи на мазето: коридор, двор, коридор, мазе № 39, заедно с 1,180 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който апартамент представлява, самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.201.218.2.42, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.201.218, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.201.218.2.43, 68134.201.218.2.41, под обекта: 68134.201.218.2.39, 68134.201.218.2.86, 68134.201.218.2.38, над обекта: 68134.201.218.2.46.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 10.12.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.12.2021

Валидност на процедурата: 19.01.2022

Идентификатор на имота: 68134.201.218.2.42

Индивидуализация на обекта:

Площ: 114.84

Местонахождение на имота: София

Начална тръжна цена: 270000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2700.00 лв. без ДДС

Депозит: 50000.00 лв. без ДДС