Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 113

Номер на тръжна процедура: 113

Продавач: Транспортно строителство и възстановяване

Населено място: с. Тополи

Област: Варна

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.21, с площ от 104,86 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня-тоалет, баня-тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба № 20, с площ от 6,54 кв.м., както и 2,6196 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. Б, ет. 2, ап. 21, при граници на апартамента: на същия етаж: 72709.515.552.2.20, под обекта: 72709.515.552.2.18, над обекта: 72709.515.552.2.24 и граници на избата: изба № 21, изба № 19, коридор и двор.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 20.07.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 15.07.2020

Валидност на процедурата: 23.08.2020

Идентификатор на имота: 72709.515.552.2.21

Индивидуализация на обекта:

Площ: 104.86

Местонахождение на имота: с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна

Начална тръжна цена: 42300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2115.00 лв. без ДДС

Депозит: 8460.00 лв. без ДДС