Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 135

Номер на тръжна процедура: 135

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: с. Кръстина, община Камено

Област: Бургас

Описание: масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 59 кв.м., с пл. №185, разположена в УПИ ІV-94 в кв.52, по одобрения ПУП от 1930 г. на с. Кръстина

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 04.09.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 01.09.2020

Валидност на процедурата: 07.10.2020

Идентификатор на имота: пл. №185, УПИ ІV-94 в кв.52

Индивидуализация на обекта:

Площ: 59.00

Местонахождение на имота: с. Кръстина, община Камено

Начална тръжна цена: 7180.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС