Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 774

Номер на тръжна процедура: 774

Продавач: АППК

Населено място: с. Козлодуйци

Област: Добрич

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: поземлен имот с идентификатор 37808.257.2, с площ 37 787 кв. м, намиращ се в с. Козлодуйци, община Добричка, облaст Добрич

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 14.03.2024

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 11.03.2024

Валидност на процедурата: 01.04.2024

Идентификатор на имота: 37808.257.2

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 37808.257.2, с площ 37 787 кв. м, намиращ се в с. Козлодуйци, община Добричка, облaст Добрич

Площ: 37787.00

Местонахождение на имота: с. Козлодуйци, община Добричка, облaст Добрич

Начална тръжна цена: 135000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 8000.00 лв. без ДДС

Депозит: 25000.00 лв. без ДДС