Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 412

Номер на тръжна процедура: 412

Продавач: АППК

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.605.703 с площ 22 864 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 27.07.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.07.2022

Валидност на процедурата: 01.08.2022

Идентификатор на имота: 07079.605.703

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 07079.605.703 с площ 22 864 кв. м

Площ: 22864.00

Местонахождение на имота: Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

Начална тръжна цена: 2600000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 150000.00 лв. без ДДС

Депозит: 500000.00 лв. без ДДС