Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 288

Номер на тръжна процедура: 288

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Вишна

Област: Бургас

Описание: Неурегулиран поземлен имот, находящ се в село Вишна, община Руен, област Бургас с площ от 1308,62 кв.м., съгласно геодезическо заснемане, незастроен

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.06.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 15.06.2021

Валидност на процедурата: 20.07.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: Имотът, находящ се в село Вишна, което село няма изработен и одобрен кадастрален и регулационен план

Площ: 1308.62

Местонахождение на имота: село Вишна

Начална тръжна цена: 4495.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС