Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 764

Номер на тръжна процедура: 764

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: АПАРТАМЕНТ №29 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.501.9977.3.29 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на АГКК (стар идентификатор 68850.501.102.3.29), адрес на имота: гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №9, вх. Б, ет. 1, ап. 29, намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 68850.501.9977.3, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.501.9977, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ: 87,69 кв. м, състоящ се от: дневна (хол), кухня, две спални, малка и голяма тераса, тоалетна, баня-тоалетна и коридор, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №1 с полезна площ 5,49 кв. м, конструкция - ЕПЖС, построен 1993 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 23.01.2024

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 18.01.2024

Валидност на процедурата: 21.03.2024

Идентификатор на имота: 68850.501.9977.3.29

Индивидуализация на обекта:

Площ: 87.69

Местонахождение на имота: гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №9, вх. Б, ет. 1, ап. 29

Начална тръжна цена: 81000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 4000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС