Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 37

Номер на тръжна процедура: 37

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Бобошево

Област: Кюстендил

Описание:

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 13.05.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 08.05.2020

Валидност на процедурата: 17.04.2020

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1.24

Местонахождение на имота: гр.Бобошево, област Кюстендил

Начална тръжна цена: 45460.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 4546.00 лв. без ДДС

Депозит: 13638.00 лв. без ДДС