Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 368

Номер на тръжна процедура: 368

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Видин

Населено място: Боровица

Област: Видин

Описание: - Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м., постр. 1975г. - Терен с площ 294 кв.м., находящ се в oбласт Видин, община Белоградчик, с. Боровица, кв. 47, имот VI

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 29.06.2022

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2022

Валидност на процедурата: 29.06.2022

Идентификатор на имота: кв. 47, имот VI

Индивидуализация на обекта:

Площ: 294.00

Местонахождение на имота: с. Боровица, община Белоградчик, област Видин

Начална тръжна цена: 9500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 475.00 лв. без ДДС

Депозит: 600.00 лв. без ДДС