Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 380

Номер на тръжна процедура: 380

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Ясеново

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот № 17 с площ от 907 кв.м. по неодобрения кадастрален план на село Ясеново, община Руен, актуван с Акт за частна държавна собственост № 10535/2021 год.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 30.06.2022

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи: 27.06.2022

Валидност на процедурата: 06.07.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 907.00

Местонахождение на имота: село Ясеново, община Руен

Начална тръжна цена: 5669.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС