Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 105

Номер на тръжна процедура: 105

Продавач: АППК

Населено място: гр. Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68850.502.325 с площ 1 437 кв. м, намиращ се в кв. „Три Чучура – север“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.08.2020

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 04.08.2020

Валидност на процедурата: 19.08.2020

Идентификатор на имота: 68850.502.325

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 68850.502.325 с площ 1 437 кв. м, намиращ се в кв. „Три Чучура – север“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

Площ: 1437.00

Местонахождение на имота: кв. „Три Чучура – север“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

Начална тръжна цена: 135000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 5000.00 лв. без ДДС

Депозит: 25000.00 лв. без ДДС