Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 441

Номер на тръжна процедура: 441

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Соколец, община Руен

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот № 66 с площ от 1959 кв. м. по неодобрен кадастрален план на с. Соколец, находящ се в обл. Бургас, общ. Руен, с. Соколец, актуван с АЧДС № 10346/12.04.2021 г. Имотът е застроен със сгради, собственост на трети лица и същите не са обект на търга.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.09.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 31.08.2022

Валидност на процедурата: 20.09.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1959.00

Местонахождение на имота: село Соколец, община Руен, област Бургас

Начална тръжна цена: 5868.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 300.00 лв. без ДДС