Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 297

Номер на тръжна процедура: 297

Продавач: Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД, гр.Русе

Населено място: Русе

Област: Русе

Описание: Процедура за провеждане на електронен търг за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3161, ведно с построената в този имот СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1, собственост на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.09.2021

Начален час на търга: 15:00

Крайна дата за подаване на документи: 20.09.2021

Валидност на процедурата: 24.09.2021

Идентификатор на имота: 63427.2.3161

Индивидуализация на обекта: 63427.2.3161.1

Площ: 4145.00

Местонахождение на имота: гр. Русе, ул. Николаевска, № 74

Начална тръжна цена: 1188950.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 11890.00 лв. без ДДС

Депозит: 50000.00 лв. без ДДС