Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 367

Номер на тръжна процедура: 367

Продавач: АППК

Населено място: Петрич

Област: Благоевград

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, РД Гранична полиция“ гр. Смолян, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.16 с площ 112.35 кв. м, разположен на ет. “0“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич, общ. Петрич, област Благоевград

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.04.2022

Начален час на търга: 15:00

Крайна дата за подаване на документи: 31.03.2022

Валидност на процедурата: 11.04.2022

Идентификатор на имота: 56126.601.1505.2.16

Индивидуализация на обекта: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.16 с площ 112.35 кв. м

Площ: 112.35

Местонахождение на имота: ул. Рокфелер №50, ет. “0“, бл.3, гр. Петрич, общ. Петрич, област Благоевград

Начална тръжна цена: 58000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 5000.00 лв. без ДДС

Депозит: 11000.00 лв. без ДДС