Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 137

Номер на тръжна процедура: 137

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: гр. Бургас

Област: Бургас

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.235.1.5 с площ 144,32 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. „Славянска“ №19 ет.1, ап.1, брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, ведно с прилежащи части: Складови помещения в сутерена с обща площ 40,24 кв.м. и 6,34 кв.м. (48,738%) ид. ч. от общите части на сградата и 48,738% ид. ч. от правото на строеж, актуван с АЧДС № 9917/16.06.2020 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 31.08.2020

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 26.08.2020

Валидност на процедурата: 07.10.2020

Идентификатор на имота: 07079.611.235.1.5

Индивидуализация на обекта:

Площ: 144.32

Местонахождение на имота: гр. Бургас, ул. "Славянска" №19, ет.1, ап.1

Начална тръжна цена: 205150.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 10000.00 лв. без ДДС