Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 688

Номер на тръжна процедура: 688

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: София

Област: София

Описание: Поземлен имот с идентификатор 68134.401.54, съгласно скица № 20155/30.03.2012 г. на АГКК – гр. София, находящ се в град София, район Оборище, Столична община, ул. Веслец 37, с площ от 386 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 м./, който съгласно действащия подробен устройствен план представлява парцел № XI-16 16 /единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер шестнадесет/ от кв. 30 по плана на гр. София, местността Зона Г-14, при съседи по скица: 68134.401.57, 68134.401.56, 68134.401.55, 68134.401.337, 68134.401.53, 68134.401.50 и при граници по нотариален акт: ул. Веслец , УПИ парцел XIII-18, тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер осемнадесети, УПИ XII-17, дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемнадесети, УПИ XX, отреден за МВР и УПИ парцел X-14,15, десети, отреден за имоти с планоснимачни номера четиринадесет и петнадесет, ЗАЕДНО с построената в урегулирания поземлен имот ХОТЕЛСКА СГРАДА С РЕСТОРАНТ, КОКТЕЙЛ-БАР, ФИТНЕС, САУНА, АБОНАТНА СТАНЦИЯ, ТОПЛОФИКАЦИОННА ВРЪЗКА, ВЪНШНИ ВИК ВРЪЗКИ И КАБЕЛИ НН с идентификатор 68134.401.54.1, съгласно скица № 20157/30.03.2012 г. – град София, изградено съгласно одобрени на 17.11.1999 г. от СО-УАГ архитектурни проекти, екзекутивна документация, одобрена на 21.01.2003 г., разрешение за строеж № 480/20.12.1999 г. за хотелска сграда, въведен в експлоатация с разрешение за ползване № 124-ПК-2380/21.12.2003 г. на СРДНСК, със застроена площ на сградата от 377 кв.м, и разгъната застроена площ от 1 897,36 кв.м, състоящи се от: Сутерен, състоящ се от заседателна зала с коктейл бар, склад инвентар, фитнес, стая за почивка, съблекални със санитарен възел, сауна, склад сауна, машинно, абонатна вентилация, подготовка продукти, битовка със санитарен възел и душове, стълбище и коридори. Партер, състоящ се от ресторант зала за посетители, миялно, топла кухня, битово – кухня със санитарен възел, конферентна зала, лоби бар, хол-фоайе, рецепция, служебно помещение, ел. табло. Първи надпартерен етаж, на кота +3,26, състоящ се от четири двойни стаи, всяка с баня и тоалетна, една единична стая с баня и тоалетна, камериерски офис със санитарен възел, помещение – директор с баня с тоалетна, стълбищна клетка и коридор. Втори надпартерен етаж, на кота +6,01, състоящ се от четири двойни стаи, всяка с баня и тоалетна, две единични стаи, всяка с баня и тоалетна, камериерски офис, с баня със санитарен възел, стълбищна клетка и коридор. Трети надпартерен етаж, на кота + 8,76, състоящ се от четири двойни стаи, с баня с тоалетна, две единични стаи, с баня и тоалетна, камериерски офис със санитарен възел, стълбищна клетка и коридор. Четвърти надпартерен етаж, на кота +11,51, състоящ се от четири двойни стаи, всяка с баня и тоалетна, две единични стаи, всяка с баня и тоалетна, камериерски офис със санитарен възел, стълбищна клетка ,коридор. Пети надпартерен етаж, на кота +14,26, състоящ се от две единични стаи, всяка с баня и тоалетна, две двойни стаи, всяка с баня и тоалетна, една двойна стая с кухня-дневна и баня с тоалетна, първо ниво на два апартамента – входни антрета, камериерски офис със санитарен възел, стълбищна клетка и коридор. Шести надпартерен етаж, на кота +17,01, състоящ се от второ ниво на два апартамента, единият състоящ се от две спални, баня с тоалетна и тоалетна, а другия – от дневна-столова, спалня и баня с тоалетна.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 13.10.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 10.10.2023

Валидност на процедурата: 20.10.2023

Идентификатор на имота: 68134.401.54

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1897.36

Местонахождение на имота: град София, район Оборище, Столична община, ул. Веслец 37

Начална тръжна цена: 3515000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 70300.00 лв. без ДДС

Депозит: 351500.00 лв. без ДДС