Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 1

Номер на тръжна процедура: 1

Продавач: Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД

Населено място: София

Област: София

Описание: Вила № 24, на три етажа с обща разгъната застроена площ от 609 кв.м., състояща се от сутерен, от склад, нафтово, баня, коридор, склад, тоалетна, антре, склад, котелно, стая за градинаря, стълбище, първи етаж, състоящ се от входно антре, баня, стая, кухня, входно антре, антре, тоалетна, преддверие, хол, столова, кинокабина, стълбище, втори етаж, състоящ се от стая, баня, библиотека, преддверие, хол, килер, стая, стая, кабинет, балкон, стълбище, която сграда съгласно одобрената кадастрална карта и регистри е заснета, като Сграда с идентификатор 68134.1936.1166.2, със застроена площ от 204,00 кв.м., заедно с построената в имота СГРАДА на един етаж с идентификатор 68134.1936.1166.1 и застроена площ от 25 кв.м., с предназначение: постройка на допълващото застрояване, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, в който са построени сградите, с идентификатор 68134.1936.1166, с площ от 2 148,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи: 68134.1936.1233, 68134.1936.647, 68134.1936.791, 68134.1936.1212, 68134.1936.1203, намалена с площта на улица тупик от о.т. 50А до о.т. 50б, с адрес на сградата и поземления имот: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Панорамен път-специални нужди-Беловодски път“, ул. „Саша Попов“ № 24.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 31.10.2019

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 28.10.2019

Валидност на процедурата: 09.12.2019

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2148.00

Местонахождение на имота: район „Витоша“, в.з. „Панорамен път-специални нужди-Беловодски път“

Начална тръжна цена: 1910000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 19100.00 лв. без ДДС

Депозит: 575000.00 лв. без ДДС