Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 342

Номер на тръжна процедура: 342

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Средна Махала

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот пл.№ 98 с площ от 457,49 кв.м. по кадастралния план на село Средна Махала, община Руен, при граници - изток - имот пл. № 97, запад - улица, север - имот пл. № 166, юг - имот пл. № 159

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 30.12.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.12.2021

Валидност на процедурата: 25.01.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 457.49

Местонахождение на имота: село Средна Махала

Начална тръжна цена: 3570.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 70.00 лв. без ДДС

Депозит: 300.00 лв. без ДДС