Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 24

Номер на тръжна процедура: 24

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Черногорово

Област: Пазарджик

Описание: Едноетажна масивна сграда със застроена площ 172,42 кв.м. - Ветеринарна лечебница, находяща се в УПИ IV-Ветеринарна лечебница в кв.81 по плана на с. Черногорово, общ. Пазарджик.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 19.03.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 16.03.2020

Валидност на процедурата: 10.04.2020

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: Сградата е разположена в УПИ IV-Ветеринарна лечебница, кв.81

Площ: 172.42

Местонахождение на имота: с. Черногорово

Начална тръжна цена: 7500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 750.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация