Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 786

Номер на тръжна процедура: 786

Продавач: ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

Населено място: Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: Апартамент № 21 с идентификатор 68850.503.556.1.115 с площ 117,85 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Георги Апостолов“ № 5, ет.5, ведно с Паркомясто Р 3-11, Паркомясто Р 3-12, Паркомясто Р 3-13 и Паркомясто Р 3-14, всяко едно с площ от 12 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 68850.503.556.1.145, на адрес гр. Стара Загора, ул. Александър Батенберг № 28, ет. -3 / минус три/

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 27.03.2024

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.03.2024

Валидност на процедурата: 05.04.2024

Идентификатор на имота: 68850.503.556.1.115

Индивидуализация на обекта:

Площ: 118.00

Местонахождение на имота: гр. Стара Загора, ул. „Георги Апостолов“ № 5, ет.5

Начална тръжна цена: 379170.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3800.00 лв. без ДДС

Депозит: 40000.00 лв. без ДДС