Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 554

Номер на тръжна процедура: 554

Продавач: АППК

Населено място: гр. Исперих

Област: Разград

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград, представляващ: поземлен имот с идентификатор 32874.201.204 с площ 8 577 кв.м, намиращ се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 16.03.2023

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 13.03.2023

Валидност на процедурата: 11.04.2023

Идентификатор на имота: 32874.201.204

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 32874.201.204 с площ 8 577 кв.м

Площ: 8577.00

Местонахождение на имота: гр. Исперих, община Исперих, област Разград

Начална тръжна цена: 58800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3000.00 лв. без ДДС

Депозит: 11000.00 лв. без ДДС