Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 579

Номер на тръжна процедура: 579

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: Главиница

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 15028.19.228 с площ 1966 кв.м., с адрес: с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик , м. „ТОПЛИКА“, подробно описан в АДС №8831/08.12.2022 г., вписан в СВ-Пазарджик с вх.рег.№11403, дв.вх.рег.№11336, том 40, Акт №144 на 12.12.2022 година.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 29.03.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 24.03.2023

Валидност на процедурата: 02.06.2023

Идентификатор на имота: 15028.19.228

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1966.00

Местонахождение на имота: с. Главиница

Начална тръжна цена: 3431.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 600.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг