Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 510

Номер на тръжна процедура: 510

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Дебръщица

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 20362.97.62 с площ 26 кв.м., подробно описан в АДС №7673/14.07.2021 г., ПИ с идентификатор 20362.97.63 с площ 131 кв.м., подробно описан в АДС №7674/14.07.2021 г. и ПИ с идентификатор 20362.97.78 с площ 27 кв.м., подробно описан в АДС №7675/14.07.2021 г., находящи се в с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 16.01.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 11.01.2023

Валидност на процедурата: 27.02.2023

Идентификатор на имота: 20362.97.62, 20362.97.63, 20362.97.78

Индивидуализация на обекта:

Площ: 184.00

Местонахождение на имота: с. Дебръщица

Начална тръжна цена: 503.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 50.00 лв. без ДДС

Депозит: 100.00 лв. без ДДС