Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 5

Номер на тръжна процедура: 5

Продавач: Транспортно строителство и възстановяване

Населено място: с. Казичене

Област: София

Описание: Поземлен имот с идентификатор 35239.6110.353, с площ от 30 197 кв.м., находящ се в обл. София град, общ. Столична, гр. София, район Панчарево, с. Казичене, местност „Плоски могили”, при граници: ПИ 35239.6110.533, ПИ 35239.6110.354, ПИ 35239.6110.355, ПИ 35239.6110.535, ПИ 35239.6110.356, ПИ 35239.6110.357, ПИ 35239.6110.358, ПИ 35239.6110.359, ПИ 35239.6110.519, ПИ 35239.6110.520, ПИ 35239.6110.523.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 13.01.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 08.01.2020

Валидност на процедурата: 26.01.2020

Идентификатор на имота: 35239.6110.353

Индивидуализация на обекта:

Площ: 30197.00

Местонахождение на имота: обл. София град, общ. Столична, гр. София, район Панчарево, с. Казичене, местност „Плоски могили”

Начална тръжна цена: 795000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 7950.00 лв. без ДДС

Депозит: 238500.00 лв. без ДДС