Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 227

Номер на тръжна процедура: 227

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: с. Ливада, община Камено

Област: Бургас

Описание: Втори етаж от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м., ведно с прилежащите на обекта 500/960 кв.м. ид.части от УПИ X-135 в кв.47 по одобрения регулационен план на с. Ливада, актуван с АЧДС № 9757/10.01.2020г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 30.03.2021

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи: 25.03.2021

Валидност на процедурата: 15.04.2021

Идентификатор на имота: УПИ X-135

Индивидуализация на обекта:

Площ: 500.00

Местонахождение на имота: с. Ливада, общ. Камено

Начална тръжна цена: 5800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС