Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 799

Номер на тръжна процедура: 799

Продавач: АППК

Населено място: гр. Бургас

Област: Бургас

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на МВР – Главна дирекция „Гранична полиция“, Регионална дирекция „Гранична полиция“, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.602.243.1.128 със застроена площ 259,55 кв. м, разположен в сграда с идентификатор 07079.602.243.1, заедно с прилежащи части 30,41 кв. м (17,88%) ид. части от общите части на сградата, намиращ се на ет. 1, бл. 44, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.04.2024

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 15.04.2024

Валидност на процедурата: 16.05.2024

Идентификатор на имота: 07079.602.243.1.128

Индивидуализация на обекта:

Площ: 259.00

Местонахождение на имота: ет. 1, бл. 44, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

Начална тръжна цена: 330000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 15000.00 лв. без ДДС

Депозит: 60000.00 лв. без ДДС