Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 779

Номер на тръжна процедура: 779

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр.Харманли

Област: Хасково

Описание: 43.58/1023 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77181.11.203, ВЕДНО С ЦЕЛИЯТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 77181.11.203.1.23, С АДРЕС: УЛ. „РИЛА“ № 8, ЕТ. 4, С ПЛОЩ ОТ 114 КВ.М, В ГРАД ХАРМАНЛИ,ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО, ВЕДНО С ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ОТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ МЯСТОТО.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 13.05.2024

Идентификатор на имота: 77181.11.203.1.23

Индивидуализация на обекта:

Площ: 114.00

Местонахождение на имота: ГРАД ХАРМАНЛИ, УЛ. „РИЛА“ № 8, ЕТ. 4

Начална тръжна цена: 59330.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1187.00 лв. без ДДС

Депозит: 5933.00 лв. без ДДС