Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 735

Номер на тръжна процедура: 735

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Дебръщица

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 20362.99.675 с площ 1050 кв.м., с адрес: с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик , м. „Възстановими граници“, Номер по предходен план: 099675, при граници: 20362.99.52, 20362.502.530, 20362.502.528, 20362.99.63, 20362.99.684, подробно описан в АДС №8830/07.12.2022 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 23.11.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 20.11.2023

Валидност на процедурата: 22.01.2024

Идентификатор на имота: 20362.99.675

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1050.00

Местонахождение на имота: с. Дебръщица

Начална тръжна цена: 1594.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 150.00 лв. без ДДС

Депозит: 300.00 лв. без ДДС