Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 565

Номер на тръжна процедура: 565

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Дебръщица

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 20362.137.639 с площ 12739 кв.м., с адрес: с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик , м. „БЕЛУВАТА“, подробно описан в АДС №8829/07.12.2022 г., вписан в СВ-Пазарджик с вх.рег.№11362, дв.вх.рег.№11315, том 40, Акт №129 на 12.12.2022 година.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 14.03.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 09.03.2023

Валидност на процедурата: 18.05.2023

Идентификатор на имота: 20362.137.639

Индивидуализация на обекта:

Площ: 12739.00

Местонахождение на имота: с. Дебръщица

Начална тръжна цена: 12731.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1200.00 лв. без ДДС

Депозит: 2500.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг