Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 501

Номер на тръжна процедура: 501

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: Ракитово

Област: Пазарджик

Описание: Едноетажна сграда с идентификатор 62004.7.44.1 със застроена площ 173 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 62004.7.44 по КККР на гр. Ракитово, ул. Ал. Стамболийски №70, предназначение: Селскостопанска сграда.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.02.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 30.01.2023

Валидност на процедурата: 23.02.2023

Идентификатор на имота: 62004.7.44.1

Индивидуализация на обекта: Сградата представлява бивша ветеринарна лечебница

Площ: 173.00

Местонахождение на имота: Ракитово

Начална тръжна цена: 31823.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1500.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС